منابع مقاله درباره ، كوتاه، ترين، 7-

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

است و تمامي درد را بر طرف مي كند اما باعث فرسودگي مي شود.
5- آبي كه دمايي پايين تر از دماي بدن دارد و ولرم يا خنثي مي باشد همواره مفيد بوده براي استفاده عمومي مناسب است.
6- هر چه آب سردتر باشد بايستي مدت زمان استفاده از آن كوتاه تر باشد.
7- آب ولرم(81 تا 90 درجه فارنهايت) مناسب ترين آب براي درمان كليه بيماران مگر اين كه آب خاصي توسط درمانگر تجويز شده باشد.

فوايد آب درماني
1- روش درمان امراض انساني با آب بسيار ساده و طبيعي است.