منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، انژکتورها، لوکوموتیو، محفظه‌های

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

شکل ۱-۱- شمایی از یک اتمایزر]۱[

از اولین کاربردهای انژکتور می‌توان به لوکوموتیوهای بخار اشاره داشت که در آن‌ها از انژکتور برای پمپ کردن آب تغذیه‌ بویلر لوکوموتیو استفاده می‌شد.
انژکتورها در موارد متعددی کاربرد دارند که شاید متداول‌ترین مورد استفاده آنها در محفظه‌های احتراق باشد. اعم از اینکه در مورد یک خودرو صحبت