منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتور، [m/s]، میگردد،، ریز)

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، [m/s]، میگردد،، ریز)

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

[m/s] vp
قطر سوراخ مماسی ورودی [m] dp
سرعت شعاعی در شعاع میانگین [m/s] w

مقدمه
مقدمه
ابزاری که برای اتمیزه کردن مایع (یعنی تجزیه مایع به قطرات ریز) استفاده میگردد، انژکتور نامیده می‌شود. انژکتور به بیانی ساده نوعی پاشنده است که جریان مایع را به اسپری

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره (۲-۱۵)، ]۲۰[، شکل(۲-۱۴)، conshearing.]19[