منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، [m/s]، میگردد،، ریز)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

[m/s] vp
قطر سوراخ مماسی ورودی [m] dp
سرعت شعاعی در شعاع میانگین [m/s] w

مقدمه
مقدمه
ابزاری که برای اتمیزه کردن مایع (یعنی تجزیه مایع به قطرات ریز) استفاده میگردد، انژکتور نامیده می‌شود. انژکتور به بیانی ساده نوعی پاشنده است که جریان مایع را به اسپری