منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، انژکتور، به‌جای، تزریقی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

نوع تقسیم می‌شوند: انژکتورهای پیوسته۷(باز) و متناوب۸(بسته). انژکتورهای پیوسته سادهترین نوع همه انژکتورهاست. انژکتورهای متناوب نیز نوع بسیار سادهای در طراحی و تکنولوژی است.
یک استفاده مهم این نوع انژکتور در سرنگ‌های تزریق است. در این روش به‌جای استفاده از سوزن از یک انژکتور جت با فشار بالا استفاده می‌شود تا ماده تزریقی به شکل