منابع و ماخذ پایان نامه 
دبی جریان

منابع و ماخذ پایان نامه دبی جریان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

یافت می‌شود.
افت فشار در انژکتور به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود، که قاعده عملکرد انژکتورهای فشاری۱ با یک تخلیه ساده ۲ یا تخلیه پیچشی۳ می‌باشد.
انژکتورهای فشاری در قیاس با دیگر انژکتورها به علت سادگیشان بیش‌ترین استفاده را دارند، ولی برای بسیاری از مایعات لزج مناسب نیستند و همچنین کیفیت عملکرد آن‌ها با افزایش دبی جریان

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد ]۲[، ۱۳، پیل‌های، ۲[