منابع و ماخذ پایان نامه 
دینامیکی

منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

تبدیل می‌کند. برای تعریفی جامع از انژکتور می‌توان گفت، انژکتور نوعی پمپ است که با استفاده از اثر ونتوری یک نازل همگرا-واگرا، انرژی فشاری سیال را به انرژی دینامیکی (سرعتی) تبدیل می‌کند. نام های دیگری مانند اتمایزر و اجکتور (تزریق کننده یا افشانک) نیز به آن تعلق گرفته است.
انژکتورها زمانی به‌کاربرده می‌شوند که نیاز به‌سرعت در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد داروها، مقصرشناخته، لیزینوپریل، ژنزی