منابع و ماخذ پایان نامه 
atomizer، انژکتورها، simplex، تقسیم‌بندی،

منابع و ماخذ پایان نامه atomizer، انژکتورها، simplex، تقسیم‌بندی،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

استفاده را دارند، زیرا در قیاس با سایر انژکتورها امتیازهایی اساسی دارند:
طراحی نسبتاً آسان
اطمینان بالا
کیفیت بالای پاشش
توان مصرفی کم
در یک تقسیم‌بندی، این انژکتورها به انواع simplex atomizer ،duplex atomizer،spill- return atomizer ،variable geometry atomizer تقسیمبندی می‌شوند.
انژکتورهای نوع simplex

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد همولیتیک، نیتروفورانتوئین، گلوکز۶، دهیدروژناز