منابع پایان نامه ارشد درمورد 
آنتاگونسیت، ،که، فولیک، رویانی

منابع پایان نامه ارشد درمورد آنتاگونسیت، ،که، فولیک، رویانی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

مختل می کنند و ممکن است به عنوان آنتا گونیست عمل کنند . آن ها منجر به کاهش میزان فولات در دوره قبل از لقاح ، در زنان مبتلا به صرع وناهنجاری های جنین می شوند.
جنین هایی که در طی دوران رویانی ،با داروهای ضد تشنج ،که به عنوان آنتاگونسیت اسید فولیک عمل می کنند، مواجه شده اند ،۲ تا ۳ برابر بیشتر در معرض خطر شکاف های دهانی ،نقایص

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره متاستاز،، متاستاتیک، تومورها،، سرطانی،