منابع پایان نامه ارشد درمورد 
تغییر رنگ

منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییر رنگ

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

تغییر رنگ دندان های شیری به صورت زرد – قهوه ای می شوند و یا در استخوان های دراز جنین رسوب می کنند.
آمینوگلیکوزیدها: باعث ایجاد میزان توکسیک خونی آن ها در جنین می شود. نقایص مادرزادی حاصل از مواجهه دوران بارداری با این داروها هنوز ثابت نشده است.
سولفونامیدها:این داروها به آسانی از جفت عبور می کنند ، میزان آنها در خون جنین کمتر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهتابیده، فلز،، داد.[۱]،