منابع پایان نامه ارشد درمورد 
سالیسیلات، ماههی، آسپیرین، مهارکننده

منابع پایان نامه ارشد درمورد سالیسیلات، ماههی، آسپیرین، مهارکننده

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

جنین همراه است .
داروهایی که در حاملگی به طو رایج استفاده می شوند
ضد درد ها
سالیسیلات ها و استامینوفن
اگر چه ۲ مطالعه ی مورد شاهدی، وجود ارتباط بین بروزگاستروشزی جنین و مصرف سالیسیلات در سه ماههی اول را نشان داده اند ، محققین ارتباطی بین آنومالی های جنینی ومصرف این داروها نیافته اند.
آسپیرین مهارکننده ی بالقوه پروستاگلاندین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار