منابع پایان نامه ارشد درمورد 
همولیتیک، نیتروفورانتوئین، گلوکز۶، دهیدروژناز

منابع پایان نامه ارشد درمورد همولیتیک، نیتروفورانتوئین، گلوکز۶، دهیدروژناز

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

سطح خونی قابل توجهی از این دارو در جنین حاصل می شود اما اختلالات مادرزادی ایجاد نمی کند. سندرم کودک خاکستری: غیر متحمل است که دراثر میزان سرم جنینی حاصل از تجویز این دارو به مادر به وجود آید .
نیتروفورانتوئین در زنان مبتلا به کمبود گلوکز۶ فسفات دهیدروژناز ، با کم خونی همولیتیک همراه بوده است اما در طی مطالعات ، کم خونی همولیتیک

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، انژکتور، به‌جای، تزریقی