منبع پایان نامه درباره 
آمده-، زردشتیان، حجه، العسکری

منبع پایان نامه درباره آمده-، زردشتیان، حجه، العسکری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

مصلح عالی مقام جهانی امام دوازدهم آنان حضرت حجه بین الحسن العسکری علیه السلام است که در هر مذهب و ملتی از وی به نامی تعبیر شده است.
اینک برای اطلاع خوانندگان شمه از آنچه در کتاب های مقدس نزد زردشتیان و یهود و نصارا آمده- آن هم با تغییرات و تحریف هایی که در آن ها روی داده است- مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و سپس قضاوت را بعهده

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره خوش‌خیم،، اولیه‌ای، خوش‌خیم، می‌آیند