منبع پایان نامه درباره 
را،، مزدا!، بهمن‌‌‌[=، کند،

منبع پایان نامه درباره را،، مزدا!، بهمن‌‌‌[=، کند،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

“به فروهر پاکان از نخستین بشر کیومرث تا سوشیانس درود می فرستیم.
و در کتاب گات ها که بخشی از اوستای زرتشت می باشد آمده است:
“و هنگامی که سزای این گناهکاران فرا رسد، پس آن گاه ای مزدا! کشور تو را، بهمن‌‌‌[= نماینده قدرت و منش نیک و راستی و پارسایی مزدا یا خداوند که همانا موعود جهانی است] در پایان بر پا کند، از برای

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد MATLAB، ۷۸، ۷۳، ۶-۲