منبع پایان نامه درباره 
فرآیندهایی، پایین(Top-Down، Procedure)، پیداکردن

منبع پایان نامه درباره فرآیندهایی، پایین(Top-Down، Procedure)، پیداکردن

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

روش های مختلفی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شده است اما هنوز تحقیقات برای پیداکردن روشی مناسب برای پرس پودرها و تولید محصول نهایی ادامه دارد. روش دوم برای تولید این نوع مواد که به نام روش بالا به پایین(Top-Down Procedure) شناخته می شود، شامل فرآیندهایی است که با اعمال کرنش های شدید پلاستیک در مواد فلزی باعث کاهش اندازه دانه ها تا

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها