منبع پایان نامه درباره 
فرآیندهایی، (ECAR)،، ECAP، مذکور،

منبع پایان نامه درباره فرآیندهایی، (ECAR)،، ECAP، مذکور،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

مقیاس نانومتری می شوند. این روش، فرآیندهایی چون تغییرشکل پیچشی تحت فشار زیاد (HPT)، تغییرشکل در کانال های زاویه دار مساوی (ECAP)، فرآیند فشار و اکستروژن مساوی (CEC) و فرآیند نورد تجمعی (ARB) را دربر می گیرد. علاوه بر فرآیندهای مذکور، امروزه فرآیندهایی مانند تغییرشکل در قالب ECAP به وسیله نورد (ECAR)، فرآیند موج دار و صاف کردن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی