منبع پایان نامه درباره کانال‌های، همسطح، پرسکاری،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

زاویه دار همسان که یکی از روش‌های آلترناتیو پرسکاری در کانال‌های زاویه دار همسطح است، ابداع شده است که توانسته است ملزومات روش‌های SPD را به خوبی برآورده سازد.
در این فصل ابتدا به بررسی اجمالی انواع روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید اشاره شده و در ادامه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در مورد فرایند نورد در کانال‌های همسان زاویه