منبع پایان نامه درباره ۱-۱-، فراین، (۴-۷)، ۴۸

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

تغییرات در استحکام نهایی فولاد کم کربن ۴۸
شکل (۴-۷) تصویر میکروسکوپی نوری ( الف) نمونه شاهد (ب) پاس ۵ ۴۹

فصل اول:
مبانی تئوریک و عملی فراین

۱-۱- مقدمه
مواد نانو ساختار دانه ریز تولید شده توسط فرایند های تغییر شکل پلاستیک شدید با اندازه دانه ۱۰ تا ۱۰۰ نانومتر اخیراً مورد توجه بسیاری