منبع پایان نامه درباره ۱-۴-، استیل-، ریزساختار، دولایه

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

شوند. از اینرو در این تحقیق سعی خواهد شد پارامترهای تاثیر گذار در فرآیند ECAR شناسایی و دستگاه نورد به روش ذکر شده طراحی و ساخته شود. سپس پارامترهای فرآیند برروی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات دولایه جوش انفجاری شده استیل- آلومینیوم بررسی شود.
۱-۴- تعریف کلید واژهای
۱) تغییر شکل پلاستیک شدید، یکی از روش‌های بدست آوردن