منبع پایان نامه درباره 
۳)، خواصی، مولکولی،، نانویی

منبع پایان نامه درباره ۳)، خواصی، مولکولی،، نانویی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، مواد نانویی یا نانو مواد خوانده می‌شوند. این مبحث در قالب موضوعات مربوط به نانوفناوری جای می‌گیرد. نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است که در این سطوح ظاهر می شوند.
۳) خواص

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره فنوتیپ، کننده‌ای، سلول‌ها، انکوژن‌ها