منبع پایان نامه درباره SPD، همسطح.، کانال‌های، پرسکاری

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

آسیب یا ترک مکانیکی داشته باشند.
روش‌های رایج تغییر شکل پلاستیک شدید مانند نورد، فورج، اکستروژن و کشش عمیق نمی‌توانند این ملزومات را برآورده سازند.
در حال حاضر اکثر نتایج به دست آمده مربوط به استفاده از دو روش SPD است : کرنش دهی پیچشی تحت فشار بالا و پرسکاری در کانال زاویه دار همسطح. اخیراً فرایندی به نام نورد در کانال‌های