وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق بشر اعم از حقوق شهروندي

طبق اين ديدگاه ، حقوق بشر به دليل جهان شمولي و فراگيري ، همه حقوق ديگر را شامل مي شود. بنا بر اين حقوق شهروندي نيز جزئي از حقوق بشر به حساب مي آيد . اين ديدگاه طرفداران بسياري دارد . بر اين اساس حقوق بشر گستره جهاني دارد و همه حقوق انساني را شامل مي شود . اما حقوق شهروندي گستره ملي دارد و تنها درون مرزهاي جغرافيايي يك كشور معنا دارد و لذا زير مجموعه حقوق بشر به حساب مي آيد . [1]

 

 

2 – حقوق بشر مساوي حقوق شهروندي

مطابق اين نقطه نظر ، حقوق شهروندي همان حقوق بشر و در واقع برداشتي ديگر از حقوق فطري و طبيعي انسان هاست . در اين ديدگاه حقوق شهروندي مساوي مفهوم حقوق بشر است و مصاديق اين دو مفهوم نيز كاملا با يكديگر منطبق هستند . يعني حقوق شهروندي نيز همان مصاديق حقوق بشرند كه در لباس و هيات حقوق شهروندي ظاهر شده و جنبه سياسي پيدا كرده اند .

3 –حقوق شهروندي اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندي به دليل گستردگي در عصر جديد فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق ديگري را نيز شامل مي شود كه لازمه زندگي در عصر جديد و پيشرفته است . بر اساس اين ديدگاه حقوق بشر صرفا به طيفي از حقوق كلي انسان مانند حق حيات ، حق آزادي ، حق بيان و . . . خلاصه مي شود اما حقوق شهروندي علاوه بر فراگيري اين حقوق به سطوح جزئي تر حقوق انسان ها نيز وارد شده و مجموعه اي از حقوق اعم از كلي و جزئي را شامل مي شود مطابق اين ديدگاه حقوق بشر به حقوقي از انسان گفته ميشود كه فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت هاي فرهنگي را در بر نمي گيرد ، در حالي كه حقوق شهروندي ملاحظات فرهنگي را نيز در بر مي گيرد . بنا بر اين گسترده تر است .[2]

1-همان ص 48 .

2-همان ص 41 .

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.