پايان نامه ارشد:سنجش حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– پليس خصوصي و پليس عمومي

پليس خصوصي پديده اي نيست كه در دو سه دهه اخير و در راستاي لزوم پاسخگويي به افزايش نرخ جرم شكل گرفته باشد .  بلكه به نظر كولينز ، ريكس و فان متر [1]، تاريخچه تشكيل پليس خصوصي به قبل از ميلاد مسيح (ع) مربوط مي شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشكيل يك نيروي امنيتي عملا وظايف و ماموريت هاي پليس را از ارتش جدا ساخت وظايف اين نيروها محافظت از وي در برابر سوء قصد بود . يك بخش ديگر از اين نيروها وظيفه تامين نظم اجتماعي از قبيل آتش نشاني و محافظت از اموال خصوصي از طريق گشت زني در خيابان هاي رم را بر عهده داشتند . در طول ساليان دراز ، پليس خصوصي در سطح ملي توسعه پيدا كرد و نگهبانان محلي توسط شوراي شهر ها ، انجمن هاي صنفي يا شهرداري ها استخدام مي شدند تا فعاليت هاي مربوط به نگهباني و محافظت از شهر را انجام دهند .[2]

سيستم نگهباني و مراقبت از محله تدريجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پيدا كرد . وظيفه اين نيروها عمدتا اجراي مقررات محلي بود . اصناف و اتحاديه هاي بازرگاني نيز ماموران امنيتي را براي پيشگيري از سرقت و حمايت از مسيرهاي تجارتي خود استخدام كردند بنابراين تا سال 1829 شكل هاي گوناگوني از پليس خصوصي به وجود آمد تا اينكه در آن سال رابرت پيل پليس نوين لندن را بوجود آورد . اين اقدام پيل در واقع آغاز روند ثابت تمركز گرايي ، هماهنگي و ملي سازي پليس در انگلستان بود . الگوي ارائه شده توسط پيل به عنوان پليس عمومي در جامعه به كار گرفته شد . برقراري پليس رسمي حقوق بگير دولت و پاسخگو در برابر نهادهاي دولتي براي تشكيل چنين پليسي بسيار مهم بود با گسترش پليس عمومي ، پليس محلي يا خصوصي كنار گذاشته شد و انجام وظايف آن ، به پليس عمومي واگذار شد . اما اواسط دهه 1800 مصادف با تولد دوباره بخش امنيت خصوصي بود . امنيت خصوصي توسط موسساتي كه وسايل اوليه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهاي اوليه را ارائه ميكردند ، به شهروندان ارائه شد . شركت هاي كاراگاهي خصوصي مانند شركت مشهور برادران پينكرتون [3] در آمريكا براي ارائه امنيت خصوصي و انجام تحقيقات خصوصي در قبال اخذ پول از مشتريان ، تاسيس شدند .

1-Collins , Ricks And Fan meter .

[2] . محمدنسل، غلامرضا، پليس و سياست جنايي اجرايي پيشگرانه، ‌پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران، ص 33.

1-Pinker tons ..


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.