پايان نامه ارشد:سنجش شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم: مكان تأديه

معمولاً محل پرداخت چك از طرف بانك قيد مي‌گردد. مثلاً بانك ملي ايران شعبه دانشگاه. درج مكان تأديه در متن سند حائز اهميت زيادي بوده و موقعيت دارنده سند را تقويت مي‌كند. دارنده براي مراجعه به ساير مسئولين سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزير از اثبات اين امر است كه به متعهد اصلي سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلي دارد كه سند به عنوان مكان تأديه قيد گرديده است. به عبارت ديگر اگر مكان تأديه در سند قيد نگردد، دارنده ممكن است به مكان‌هاي مختلفي مراجعه نموده و نهايتاً اين مراجعات متعدد به اثبات اين امر نيانجامد كه وي به متعهد اصلي مراجعه نموده است. زيرا در هر حال محتمل است كه متعهد اصلي مدعي گردد كه در محل ديگري، آماده پرداخت بوده است. [1]

 

گفتار ششم: تعيين دارنده

به موجب ماده 312 ق.ت. «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد باشد…»

در مورد انتقال چكي که قسمت حواله‌‌كرد آن خط‌ خورده است در مباحث بعدي توضيح داده مي‌شود.

در قانون صدور چك دارنده چك اعم از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك يا قائم‌مقام قانوني آنها.

 

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قيد و شرط

اگر مندرجات الزامي چك را به منزله‌ي اجزايي پراكنده تلقي كنيم، درج عبارتي كه دلالت بر دستور پرداخت بدون قيد و شرط نمايد موجب آن مي‌گردد كه اين اجزاي پراكنده به يكديگر متصل شده و معني يابند. [2] از تعريف چك در ماده 310 ق.ت. چنين استنباط مي‌شود كه چك بايد متضمن دستور باشد كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد بانك دارد كلاً يا بعضاً مسترد دارد يا آنرا به ديگري واگذار كند، طبق ماده 3 ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد.» [3]

1- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 64.

2- همان، ص 70.

3- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 191.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.