پايان نامه ارشد:شناسایی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی

دررويه قضايي نيز شاهد هستيم كه حفظ حريم خصوصي افراد، منبعث از مباني شرعي و فقهي، مورد توجه بوده است. اگرچه فصل خاصي از قانون اساسي به حمايت ازحريم خصوصي افراد به عنوان يك حق اساسي اختصاص داده نشده است، با اين وصف درفصل سوم آن كه به «حقوق ملت» اختصاص دارد و نيز در اصل 22 حفظ آبرو وحيثيت، جان، مال، مسكن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، پيش بيني شده است. همچنين اصل25 قانون اساسي آزادي ارتباطات را مورد توجه قرارداده و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است كه با احراز مفهوم تجسس مي توان بسياري ازمصاديق نقض حريم خصوصي را تجسس قلمداد نمود و كلمه حقوق كه در اصل22 قانون اساسي، مصون از تعرض اعلام شده مي تواند شامل حريم خصوصي نيز بشود[1].

چنان که ماده 96 آیین دادرسی کیفری با التفات به این اصل هرگونه تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن را در صورتی جایز دانسته است که « ظن قوی به کشف متهم یا اسباب یا آلات و دلایل جرم» وجود داشته باشد. در فقه امامیه نیز علی رغم اهمیت حکم حرمت غیبت، در برخی موارد ورود به حریم خصوصی شخصیت با غیبت جایز دانسته شده است. شیخ انصاری در زمینه ملاک جواز غیبت می نویسد: « ملاک و ضابطه در تشخیص جواز غیبت، وجود مصلحت برتر از مفسده هتک حرمت مومن است و تشخیص این مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است »[2]. بدیهی است باید بین نحوه و مقدار مداخله و ورود در حریم خصوصی با مصلحت و ضرورت، تناسب وجود داشته باشد. در حریم خصوصی اعضای خانواده نحوه و مقدار ورود باید با عنایت به اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده مانند اصل مدیریت، اصل عفا، اصل تعلیم و تربیت و اصل معروف صورت پذیرد.

2- مدني، سيد جلال الدين، پيشين،ص 54

1- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ هشتم، 1389، ص 78


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.