پايان نامه ارشد:شناسایی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزاء سوء نيت عام

1-2: علم

منظور از آگاهي معرفت فاعل هم به كيفيت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت ديگر فرض را بايد بر اين گذاشت كه فاعل توان درك درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقيقاً عملي مرتكب شود كه قانونگذار به حرمت آن حكم داده است. در يك كلام، فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حكم قانوني آن (معرفت فاعل به احكام قانونگذار در اغلب نظام هاي كيفري اماره‌اي مطلق و غيرقابل رد مي باشد يعني فرض بر اين است كه عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذكاوت از احكام قانوني اطلاع دارند و به قدر وسع در احكام قانونگذار تفحص كرده‌اند، بنابراين هيچ كس نمي تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع تقصير كند و چنين ادعايي نيز در دادگاه از او پذيرفته نيست. به اين دليل و با اينكه عدالت اقتضاء مي كند اگر كسي مرتكب فعلي شد كه از حكم آن مطلع نبود مقصر شناخته نشود، نبايد آگاهي به نامشروع بودن عمل را از عناصر قصد مجرمانه به شمار آورد. آگاه نبودن از احكام قانونگذار در مواردي استثنائاً رفع تكليف و در مسئوليت كيفري فاعل ايجاد شبهه مي كند.)[1] مرتكب جرم بايد به حكم و موضوع آگاه باشد برخلاف جهل به حكم كه مسوع نيست، جهل به موضوع با شرايطي پذيرفتني است. شخصي كه عليرغم علم، مرتكب رفتاري مخالف اوامر و نواهي قانونگذار مي شود لاجرم سوء نيت دارد. ركن اصيل هر جرمي سوء نيت است.  قانون مجازات اسلامي به دنبال مجازات كردن فردي است كه انديشه شرورانه و نبت بدي دارد و اين نيت پليد را در قالب اوامر و نواهي قانونگذار به اجرا درآورده است. ارتكاب افعالي كه مخالف اوامر و نواهي مقنن است مادام كه با سوء نيت نباشد قابل مجازات نيست. (در واقع بايد گفت كه آگاهي يا اشراف يا شعور مجرمانه به اين معناست كه مباشر جرم با آگاهي و شناخت كليه جنبه هاي قابل ملامت عمل يعني جرم از چند جهت قابل ملامت است و مجرم تمام جهات را مورد توجه قرار دهد. پس فرد بايد به تمام ملامت هاي اجتماعي اشراف داشته باشد. توقعي كه ما از آگاهي مجرمانه داريم در موارد گوناگون فرق مي كند. شناسايي كليه شرايط عمل يعني كليه مقتضيات تشكيل دهنده عنصر مادي جرم را بشناسد، يعني سوء نيت عام و از سوي ديگر قصد نتيجه را هم داشته باشد يعني سوء نيت خاص.)[2]

در تحقق قصد مجرمانه كه در واقع نشانگر علم به موضوع مي باشد مقصود از آگاهي فاعل نسبت به افعال مجرمانه اين نيست كه فاعل قوانين كيفري را هشيارانه الگوي رفتار خود قرار دهد و دقيقاً به همان صورتي كه قانونگذار توصيف كرده است قصد خود را ابراز كند تا مقصد شناخته شود. براي آنكه قصد سوء محقق شود كافي است فعل مادي به نحوي كه فاعل درك كرده با فعلي كه قانونگذار جوهر مجرّد آن را تعيين نموده است منطبق باشد. در واقع فاعل به اين دليل مقصر شناخته مي شود كه مي‌داند دقيقاً آنچه قانونگذار منع كرده است انجام مي دهد. در جرم قتل موضوع جرم انسان زنده است. با توجه به اين كه موضوع قتل عمدي وجود انسان زنده اي است كه اعمال عمدي سلب حيات بر روي او محقق مي‌شود بنابراين لازمه‌ي جرم شناختن چنين اعمالي آگاهي مرتكب از وجود حيات طرف مقابل است و با فقدان علم بر حيات قتل عمد قابل تحقق نخواهد بود. زيرا با توجه به ضرورت علم مرتكب به اين كه طرف او بايد انسان زنده‌اي باشد اشتباهش در اين مورد منجر به حذف اين جزء و نهايتاً

[1]–  اردبيلي،محمد علی ، پیشین ، ص 235.

[2]–  نوربها،رضا ، جزوه عنصر معنوي جرائم، دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، نيمسال اول 90-89 ، (www.zarrokh.ir)،ص8.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟