پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران

نخستین قانون مجازات در ایران در دی ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید . این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد . پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص ، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا درآمد سه قانون مذکور در سال ۷۰ با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد . قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات ، حدود ، قصاص و دیات در مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد . در سال ۱۳۷۵ قانون تعزیرات و بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ده سال دیگر تمدید شد . سرانجام سال ۱۳۸۶ برای تصویب یک قانون جامع ، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود ، قصاص و دیات از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت فرستاده شد . پس از تصویب این لایحه در دولت ، آذر سال ۱۳۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد .

  الف : در دوران قبل از انقلاب

مجموعه قوانین حمورابی که به عنوان اولین قانون مدون در جهان شناخته می شود . مهم ترین متن حقوقی ایران باستان است . در این مجموعه اشاراتی به جرایمی چون زنا شده است . به عنوان مثال برای کسی که به عنف با دختر باکره ای زنا کند و زن شورداری که مرتکب زنا شود و همچنین مردی که با زن شوهر دار مرتکب زنا شود مجازات قتل تعیین گردیده است .

مطلب مشابه :  تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت -دانلود پايان نامه ارشد

با ظهور ادیان آسمانی حقوق جزا دستخوش تحولات اساسی گردید . بیشتر قواعد و مقررات جزایی یهود مربوط به تجاوز به اموال بوده و درباره تجاوز به نفس و جسم انسان قواعد کمتری وضع شده است .  مسیحیت برخلاف آیین یهود متعرض هیچ یک از حدود نگردیده و امر به عفو و بخشش نموده است . اما دین مقدس اسلام در تعیین حدود و مجازات مجرمین روش اعتدال و میانه روی را برگزید و ضمن کاستن از شدت احکام تورات مجازات مجرمان و استیفای حقوق مظلومان را توأم با عفو و گذشت و چشم پوشی مورد تاکید قرار داده است . [۱]

اولین قانون مجازات در ایران در ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . این قانون ومتمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متاثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید . در این قانون فصلی به عنوان حدود به چشم نمی خورد و تنها به دو جرم سرقت و زنا از جرایم حدی اشاره نموده است و مجازات آنرا مشخص کرده است . این قانون در ۷ خرداد ۱۳۵۲ به طور کلی در بسیاری از موارد اصلاح شد . لایحه جدید در برخی موارد به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باز گشته است و این بازگشت توأم با تطبیق موارد بر مقتضیات زمان بوده است .

۱- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات ژوبین ، چاپ نهم ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۶۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

مطلب مشابه :  سنجش شرايط کشور شدن فلسطین در حقوق بين الملل -پايان نامه کارشناسی ارشد

ج : پرسش های تحقیق

۱ . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟