پايان نامه ارشد حقوق:عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش‌هاي ارزش‌گذاري كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌ها

همانگونه كه ذكر شد منابع طبيعي و كالاهاي زيست محيطي و خدمات اكوسيستمي، اغلب داراي ارزش بسيار زيادي هستند، ولي به ندرت در بازارها مورد معامله قرار مي‌گيرند؛ به همين دليل و به علت عدم امكان محاسبات كمي و دقيق، در تصميم‌گيري‌هاي كلان، به آن‌ها توجه كافي نمي‌شود. عدم درك صحيح كاركردها و خدمات توليد شده توسط محيط زيست خطري جدي براي جامعه محسوب مي‌شود. در اين ميان ارزش‌گذاري ابزاري است كه اطلاعات مفيدي را جهت تصميم‌گيري بين گزينه‌هاي مختلف براي مديران فراهم مي‌آورد. بنابراين ارزش‌گذاري اقتصادي اكوسيستم، از طريق بيان نمودن ارزش كمي كاركردها، كالاها و خدمات زيست محيطي، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان و مديران اجرائي را در حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي ياري مي‌دهد.

به طور كلي به منظور برآورد ارزش كاركردهاي اكوسيستم‌ها، چهار رويكرد عمده وجود دارد كه شامل روش‌هاي ارزش‌گذاري مستقيم بازار[1]، ارزش‌گذاري غيرمستقيم بازار[2]، ارزش‌گذاري مشروط و روش انتقال منافع[3] مي‌باشد (پژوهنده و همکاران، 1386، ص 9).

با استفاده از روش ارزش‌گذاري مستقيم بازار، ارزش تعدادي از كاركردهاي اكوسيستم‌ها نظير كاركردهاي توليدي و بعضي از كاركردهاي تنظيمي و اطلاعاتي مانند خدمات تفريحي و توريستي و تنظيم آب كه در بازار مورد مبادله قرار مي‌گيرند تعيين مي‌گردد. در واقع روش مستقيم بازار يا قيمت بازار، ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات اكوسيستم كه به بازار آورده و فروخته مي‌شود را برآورد مي‌نمايد. به عبارت ديگر اين روش از جمله تكنيك‌هاي اقتصادي استاندارد براي اندازه‌گيري منافع اقتصادي كالاهاي عرضه شده براساس كميت خريد افراد در قيمت‌هاي متفاوت است (پژوهنده و همکاران، 1386، ص10). هنگامي كه هيچ بازار مشخص و آشكاري براي خدمات اكوسيستم وجود نداشته باشد، ناگزير از روش‌هاي غيرمستقيم براي ارزيابي ارزش‌ها استفاده مي‌شود، ارزش تعدادي از كاركردهاي تنظيمي، توليدي و اطلاعاتي اكوسيستم مي‌تواند به وسيله برآورد تمايل به پرداخت افراد اندازه‌گيري شود. به طور كلي ارزش‌گذاري غيرمستقيم بازار شامل روش‌هاي هزينه خسارت اجتناب شده، روش هزينه جايگزين، هزينه سفر، درآمد عامل و ارزش‌گذاري براساس لذت مي‌باشد[4].

همانگونه كه بيان شد بسياري از كاركردهاي اكوسيستم نمي‌توانند در بازار معامله شوند و به هيچ كالاي بازاري وابسته و يا با آن در ارتباط نيستند. بنابراين مردم نمي‌توانند تمايل به پرداخت خود براي اين گونه كالاها و خدمات را از طريق خريدهاي بازاري آشكار نمايند. دراين شرايط، روش ارزش‌گذاري مشروط مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بدین صورت که افراد براساس يك سناريوي فرضي، تمايل به پرداخت خود را براي به دست آوردن يك خدمت بيان می كنند. كاربرد اين روش شامل برآورد ارزش كاركردهاي تنظيمي، زيستگاهي، توليدي و اطلاعاتي مي‌باشد. روش ارزش‌گذاري مشروط تلاش مي‌‌كند تا تمايل به پرداخت افراد را تحت سناريوهاي بازار فرضي معين، مشخص نمايد. دراين روش جهت تعيين ارزش اقتصادي كاركردهاي اكوسيستم، نياز به مراجعه به افراد مي‌باشد؛ به همين دليل روش ارزش‌گذاري مشروط را غالباً روش ترجيح نيز مي‌نامند.

[1] – Direct Market Valuation

[2] – Indirect Market Valuation

[3] – Benefit Transfer Method

[4] جهت مطالعه بیشتر به مقاله خانم پژوهنده و همکاران تحت عنوان ” تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی” مراجعه شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط