پايان نامه با موضوع نقش شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول: واژه شناسی خسارت

 

ارباب لغت خسارت را به معنی ضد ربح، ضرر كردن، زیانمندی، ضرر و زیان تعبیر کرده‌اند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است اول خسارت به معنی، زیان وارد شده (ضرر) و دوم به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند[1]، در عرف نیز این كلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «پرداختن خسارت» مورد استفاده واقع شده است. صاحب اثر مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت، دو معنای عمده برای آن قایل است یکی خسارت به معنای زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند و دیگری «تاوان» یعنی مالی كه زیان زننده ، باید مالی به غیر بابت جبران به او بدهد.[2] همچنین ایشان در كتاب «ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است اول مالی كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود و دوم زیان وارد شده را هم خسارت می‏گویند. در حقوق انگلستان برای خسارت از واژهDamage [3] (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و كلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممكن است به شخص یا اموال او، وارد شده باشد. اما صیغه جمع این كلمه[4] متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است كه در مقام جبران ضرر یا زيان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتكاب یك فعل غیر قانونی یا ترك فعل یا عمل خطاكارانه حكم به پرداخت می‏شود. كنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم‌النفع‏‏ و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[5] تعریف مندرج در كنوانسیون به نحو كلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی كشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران كامل خسارت نیز اشاره نموده است.

صاحب قاموس ضرر را «ضد نفع» معنی كرده و به معنی «سوء حال» آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین «ضرر» را «نقض در حق» دانسته‌اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا «نقص در اعیان» می‏داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‏كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[6] همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‏توان گفت که در مورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می‏شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می‏شود. مثلاَ گفته
می‏شود فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت. اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی‏شود كه به او ضرر زده است.[7] به گونه‌ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‏گردد.

بر اساس حقوق مسئوليت ناشي از شبه جرم (مسئوليت مدني)، خسارت به صدمه اي اطلاق می‏شود كه به يك فرد يا يك گروه يا به طور دقيق‌تر‏‏ به حقوق آنها وارد می‏شود. اين تعريف مستقيماً نمی‏ تواند تا حدودي كه منافع تمليك نشده زيست محيطي تحت تاثير قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرند. اين امر نه تنها مساله نحوه تعيين و تشخيص خواهان مناسب می‏باشد،‌ بلكه نحوه ايجاد و تعيين ارزش مناسب براي محيط زيست يا اجزاي آن نيز هست. در اين خصوص بايد توجه داشت كه معاهدات بين المللي زيست محيطي به طور اتفاقي به ارزش «ارزش ذاتي» محيط زيست اشاره می‏كنند. براي مثال، ماده 3 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست، به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتي جنوبگان از جمله زيبائي و جالب توجه بودن آن را به رسميت می‏شناسد و براي حفاظت از آن تلاش
می‏ كند. عبارت مشابه آن را می‏توان در مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي يافت. پس از ارزيابي معاهدات
بين المللي موجود می‏توان گفت كه در مورد تعريف خسارت به محيط زيست، عقايد مشتركي وجود ندارد. بعضاً بين پيامد وارده بر محيط زيست و محدوده اي كه بايد زيانبار تلقي شده و در نتيجه خسارت را تشكيل می‏دهد، تمایز داده می‏شود. اين تفاوت گذاري و مرزبندي به روشني حاكي از اين است كه اقدامات انسان هميشه داراي آثار زيست محيطي است اما هر اثر و پيامدي، غير قابل تحمل و زيان بار نيست. معمولاً تلاش می‏شود تا آستانه مذكور معلوم شود ليكن كلمات مورد استفاده نظير تغييرات مهم با آثار زيان بار و ناروا، اختلال در محيط زيست اثر زيان آور و نظاير آن، اين واقعيت را مخفي می‏كند كه در بيشتر مواقع محدوده و آستانه تلقي يك پيامد زيست محيطي به عنوان خسارت، به هدف تعقيب شده توسط فعاليت موجد پيامد مذكور از يك سو، و قابل احتراز بودن يا نبودن پيامد مذكور از سوي ديگر، بستگي دارد.

2- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج اول، چاپ هشتم، 1371، واژه خسارت، ص 1419.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ج سوم، چاپ چهارم، 1388، واژه خسارت، ص 1812.

4- در ادبیات لاتین واژه damage معادل ‌damnum می‏باشد كه به همین علت خسارات مادی را Damnum emergenso و خسارات عدم‌النفع‏‏ را (lucrum cassans) نامیده‌اند.

5- Damages.

6- Art 74: Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach… (ر.ك به ماده ۷۴ كنوانسیون)

7- محقق داماد،‌ قواعد فقه، ‌جلد اول، ص 143.

8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 1812.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.