پايان نامه بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

پايان نامه بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جلوگيری از گسترش سلاح درفضا.

هدف سوم يعني ممنوعيت و جلوگيري از گسترش سلاح ها درفضا، مطلبي است كه اين پایان نامه بر روي آن تمركز دارد.

درمقدمه اين معاهده غير نظامي سازي فضا بطور جامع و كامل بيان شده و پذيرفته شده است. همچنين دراين معاهده ذكر شده است كه قطعنامه ۱۱۰ IIمجمع عمومي سازمان ملل مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ كه تبليغات طراحی شده و يا احتمالي براي تحريك و يا تشويق بعضي از تهديدها عليه صلح‏، نقض صلح و يا فعاليت هاي تجاوزكارانه را محكوم مي كند، قابل اجرا درفضا نيزخواهد بود.

مفادي كه سلاح هاي ضدماهواره را دراين معاهده (ost) تحت تأثير قرار مي دهد عبارتند از:

مواد سوم و چهارم و نهمOST ، موادي هستند كه تأثير مستقيم بر پيشرفت و آماده سازي و استفاده از سلاح هاي ASAT دارند. به ويژه ماده سوم اين معاهده طرفين پيمان را متعهد به اين مي كند كه” فعاليت هاي دولت هاي عضو اين پيمان دركشف و استفاده از فضا ازجمله ماه و ساير اجرام آسمانی، درچارچوب قوانين بين المللي، از جمله منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاری های بین المللی باشد”. ازميان قوانين قابل اجرا در فعاليت هاي فضايي مي توان به ماده ۲بند۳  وهمچنین به ماده ۲ بند ۴منشور سازمان ملل متحد اشاره داشت. ماده (۳) ۲ منشور سازمان ملل،” دولت ها را به برقراري مذاكرات بين المللي صلح آميز دعوت و راهنمايي مي كند بطوري كه عدالت و صلح وامنيت جهاني به خطر نيفتد”. ماده (۴) ۲ منشور نيز” دولت ها را از تهديد يااعمال زور و نيرو….. به هرروشي كه مغاير با اهداف منشور است برحذر مي دارد”[۱].ماده چهارم OST يك ممنوعيت واضح و شفاف برعليه قراردادن هرشيء حامل سلاح هاي هسته اي يا سلاح هاي تخريب جمعي درمدار اطراف زمين، ايجاد نموده است. اين ماده بيان مي كندكه ماه وساير اجرام آسماني بايد توسط دولت هاي عضو به گونه اي مورد استفاده قرار گيرد كه تهديدي عليه صلح و امنیت جهاني نباشد. برطبق اين ماده “ايجاد و برقراري پايگاههاي نظامي تأسيسات و استحكامات ،آزمايش هرنوع سلاح و برگزاري هرنوع مانور جنگي دراجرام آسمانی ممنوع مي باشد”. تفسير معقول عبارت « هرنوع سلاح» كه دراين ماده(ماده ۴)مورد استفاده قرارگرفته ،بطور طبيعي ومعمول شامل سلاح هايي مي شود كه توانايي ASAT نیز دارند. بغيراز مواد۳و۴ معاهده OST ماده ۹ اين معاهده نيز استفاده و بكارگيري سلاح هاي ASAT را به گونه اي تحت تأثير قرار مي دهد و بيان مي كند كه “اگر يكي از كشورهاي عضواحساس كند فعاليت يا آزمايش طراحي شده توسط او برروي ماه و ديگر اجرام آسمانی، بطور بالقوه ناقض فعاليت هاي صلح طلبانه ديگر كشورهاي عضو در استفاده از فضاء ماوراء جو باشد، آن دولت مي بايست متعهد شود كه قبل از آنكه اقدامي درزمينه اين گونه فعاليت ها و يا آزمايش ها صورت گيرد، مشاوره هاي بين المللي لازم را انجام دهد. اگر چه روند فرآيند مشاوره شفاف و واضح دراين معاهده(OST) بيان نشده است، اما اين بحث ممكن است به وجود آيد كه دولت هايي كه توانايي ساخت و استفاده از سلاح هاي ASATS پيشرفته دارند بايد بعداز” مشاوره هاي بين المللي مناسب “به كارخود ادامه دهند.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا

با در نظر داشتن مطالب فوق بی شک می توان گفت که یکی از اهداف معاهده فضا کنترل تسلیحاتی شدن فضا بوده که بطور مشخص شامل کنترل ASATS نیز می شود. ولی به دلیل برخی ابهامات موجود در مفاد این معاهده، میزان دقیق این محافظت واضح و شفاف نیست و از این جهت این معاهده نیاز به تجدید نظر و بازنگری دقیقی، در راستای محدودیت سلاح و کنترل فعالیت های خصمانه دارد.

[۱]-ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به کشورها این حق را می دهد که هنگامی که یک حمله ی نظامی رخ داد به دفاع مشروع متوسل شوند که موضوع این بند می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.