پايان نامه حقوق:ارائه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پايان نامه حقوق:ارائه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 • كي لي[۱] و مجلد[۲]
 • در سال ۲۰۰۷، در مطالعه اي تحت عنوان” ارزيابي منابع اكوتوريسم با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط (منطقه غيرنظامي كره[۳])” با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمين مدل‌هاي لاجيت به نتايج زير دست يافتند:
 • ارزش حفاظتي تخمين زده شده براي منطقه غيرنظامي كره جنوبی و منطقه تحت كنترل انساني[۴] آن بين ۲۶۴ و ۶۰۲ ميليون دلار آمريكا مي‌باشد.
 • ارزش كل منطقه غيرنظامي كره جنوبی با نرخ تنزيل ۱۲% در طول ۵۰ سال ۸/۱۵۲ ميليون دلار تخمين زده شده است.
 • هرگونه تحول و توسعه‌اي كه برخلاف منافع محيط زيست باشد نه تنها كيفيت اكوسيستم مذكور را به خطر مي‌اندازد بلكه بر ارزش اقتصادي آن هم تأثير منفي مي‌گذارد.
 • تمايل پاسخ دهندگان براي پرداخت يك ميزان مشخص كمك‌هاي اهدائي[۵] در شرايط واقعي[۶] كمتر از شرايط فرضي[۷] است.
 • بری و همکاران[۸] در بررسي خود در سال ۲۰۰۷، با عنوان ” تخمين ارزش‌هاي جنگل با استفاده از مدل گزينش[۹]، برنامه كاربردي براي جنگل‌هاي اسپانيا” با به كارگيري رويكرد ارزش‌گذاري بر مبناي ويژگي‌ها[۱۰] و مدل لاجيت و از طريق نظرسنجي پرسشنامه‌اي از يك نمونه ۸۰۰ نفري، به نتايج ذيل دست يافتند:
 • پاسخ دهندگان مايل به پرداخت متوسط سالانه ۳۳/۶ يورو براي استفاده تفريحي از جنگل‌ها هستند.
 • همچنين پاسخ دهندگان مايل به پرداخت متوسط سالانه ۷۹/۱۱ يورو براي جنگل‌ها در جهت كاهش ۶۸۰۰۰ تن در ميزان CO2 هستند.
 • چنانچه رانندگي با وسايل نقليه در جنگل‌هاي مورد مطالعه مجاز شود سبب يك كاهش رفاه معادل ۶۷/۹ يورو براي افراد مي‌شود.
مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی

[۱] – Choong – Ki Lee

[۲] – James W.Mjelde

[۳] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

[۴] – Civilian Control Zone ( CCZ )

[۵] -Donation

[۶] – Real Setting

[۷] – Hypothetical Condition

[۸] – Brey et all,2007

[۹]– Choice Modeling

[۱۰]– Attribute – Based Valuation Method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط