پايان نامه حقوق:ارائه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي

ديوان بين المللي دادگستري از بدو تشکيل، گام هاي مهمي در زمينه تأييد اصل عدم مداخله به عنوان يکي از قواعد حقوق بين الملل برداشته که شايسته توجه و بررسي است. ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه «تنگه کورفو» ميان آلباني و انگلستان اظهارداشت «ديوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلي سياست اعمال زور که همچون گذشته زمينه جدي ترين سوء استفاده ها را فراهم مي آورد مي داند و نمي تواند جايگاهي براي آن در حقوق بين الملل بيابد.»[1] در حکم ديگري که ديوان در سال 1986 در خصوص قضيه «فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيکاراگوئه و بر ضد رژيم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غيرقانوني تعريف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتي که هر کشور در نتيجه اصل حاکميت مجاز به انجام آن هاست تحميل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآميز باشد. همچنين در مداخله اي که به طور قهرآميز و با استفاده از زور صورت گرفته، بايد عنصر زور و اجبار امري بارز و آشکار باشد.» ديوان در قضيه «نيکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر منع نمي کند.[2] از سوي ديگر با توجه به ويژگي هاي مصوبات شوراي امنيت پس از جنگ سرد، مي توان گفت اين شورا به سمت پذيرش اين نظريه حرکت مي کند که قطعنامه هاي شوراي امنيت عمليات هاي مبتني بر مداخلات بشردوستانه را تجويز مي کند و براي ضمانت اجراي آن حتي دست به تشکيل دادگاه هاي بين المللي مي نمايد. تشکيل دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق براي محاکمه و مجازات جنايتکاران جنگي و مسؤولان کشتار دسته جمعي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، در واقع تلاشي براي ايجاد شکل جديدي از مداخله دسته جمعي بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب مي شود.[3]

 

بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها

در جامعه بين المللي امروز، بسياري از کشورها به ظاهر از سياست عدم مداخله طرفداري مي کنند و براي تقويت اين موضع خود به منشور ملل متحد استناد مي جويند. در عين حال، عملکرد بسياري از دولت ها به ويژه دولت هاي اروپاي غربي و آمريکا، در جهت ناديده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. اين دولت ها – خواه صادقانه و خواه براي پوشاندن اغراض ديگر – ملاحظات بشردوستانه را در سياست خارجي خود گنجانده و سعي دارند به عناوين گوناگون بر دولت هايي که از رعايت اين قواعد به طرز آشکاري سرپيچي مي کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معيارهاي مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکميت دولت ها را به سختي در مقابل اراده و قدرت جامعه بين المللي قرار مي دهد، اما تحليل گران مي کوشند مداخلات را به گونه اي توجيه کنند:

برخي برآنند که مداخله يک دولت را بر پايه «صيانت نفس» جنبه قانوني ببخشند. در جنگ دوم خليج فارس، محاسبات برخي از دولت هايي که به ائتلاف مورد حمايت سازمان ملل می پيوستند، تحت تأثير ضرورت آزادي جريان نفت و از اين طريق براي دفاع از منافع خودشان بود.

[1]– جهانگير کرمي، پيشين، ص 79.

[2]– احمد کريمي، پايان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بين الملل، شهريور 1375، ص 108.

[3]– مهرپور، حسين ،نظام بين المللي حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده است ؟