پايان نامه حقوق:سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

پايان نامه حقوق:سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

امروزه مفهوم توسعه پايدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محيط زيست از جمله مفاهيم نويني هستند كه توجه اكثر كشورها را به خود جلب نموده اند، به طوريكه رشد و تعالي جوامع بر مبناي معيارهاي گذشته ارزيابي نمي‌شوند، بلکه در سال های اخیر ميزان پايبندي جوامع به مسائل زيست محيطي، حفاظت از منابع طبيعي و رعايت اصول توسعه پايدار، معيارهاي اساسي براي ارزيابي رشد جوامع به شمار مي‌آيند. بر همين اساس بسياري بر اين باورند كه نسل‌هاي آينده در وراي آنچه امروزه در دنيا مي‌گذرد، اين شانس را خواهند داشت كه در گستره روابطي موزون‌تر با طبيعت، دنياي بهتري را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي و محيط زيست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح كشورها بلكه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پايدار دو هدف اساسي را مد نظر قرار مي‌دهد[۱]:

  • تأمين نيازهاي اساسي مردم
  • پايداري و حفاظت از منابع طبيعي.

با ارزش شمردن سرمايه‌هاي محيطي و طبيعي، يكي از عوامل توسعه پايدار اكولوژيكي است. به علاوه ايجاد جامعه‌اي سالم و سازنده براي تداوم پيشرفت و توسعه اقتصادي نياز به ايجاد، توسعه و حفظ آب و هواي سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌هاي زيست محيطي و طبيعي جهت پاسخگويي به تقاضاي روزافزون انسان‌ها دارد. اين مفهوم ارزشي منابع طبيعي، ما را به سوي سوالاتي درباره ميزان و نحوه ارزش‌گذاري محيطي هدايت مي‌كند كه مي‌تواند در سطوح مالي رخ دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

تفكر زيست محيطي شايد بتواند بسياري از آمال و آرزوهاي بشر را تحقق بخشد، اما اين امر جز از طريق ترويج مستمر فرهنگ زيست محيطي در ميان اقشار مختلف جامعه ممكن نخواهد بود. امروزه مسائل زيست محيطي دامنه وسيعي پيدا كرده و عميقاً داراي مفهوم اجتماعي است. به هر حال دستيابي به مفهوم توسعه پايدار در كنار حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست، نيازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندركاران مسائل توسعه و محيط زيست و كليه اقشار جامعه است كه بايد برآن همت گماشت. اما سوالي كه هم اكنون مطرح است اين است كه به جاي ادامه شيوه‌هاي غارتگرانه‌اي كه طبيعت را به نحوي خطرناك نابود مي‌سازد چگونه مي‌توان با ورود در معامله‌اي سودبخش با طبيعت، بر سرعت توسعه اجتماعي- اقتصادي افزود؟ چگونه مي‌توان مفهوم همزيستي جامعه و طبيعت را جانشين مفهوم سلطه بر طبيعت نمود؟ اكنون زمان آن رسيده است كه در قبال بي‌تفاوتي خويش نسبت به طبيعت به جبران مافات بپردازيم تا از اين طريق براي نسل‌هاي آينده، محيطي قابل زيست فراهم آيد. اهداف كلي حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، ۱۳۸۹):

[۱] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن
مطلب مشابه :  تاثیر هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی- پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط