پايان نامه حقوق:شناسایی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پايان نامه حقوق:شناسایی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آراء فقهاء

بعد از ذکر پاره ای از روایات در مورد حبس متهم به طور مطلق یا مورد خاص قتل، آراء و فقها را بیان می کنیم و چون بین فقها، در جواز و عدم حبس اختلاف وجود دارد، آنها را از هم تفکیک نموده و ذیلاً ذکر می کنیم:

موافقان جواز حبس

  • شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» حبس متهم به دم را برای ۶ روز جایز دانسته و می گوید: «ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه و تثبیت فی مواضع … و المتهم بالدم سته ایام.»[۱]
  • شیخ طوسی در «النهایه» قائل به جواز حبس متهم به قتل برای ۶ روز شده است: «و المتهم بالقتل ینبفی أن یحبس سته ایام، فان جاء المدعی بینیّه، أو فصل الحکم معه، و ألّا خُلِّیَ سبیله.»[۲]
  • قاضی ابن البراج می نویسد: «و اذا التهم انسان بالقتل، وجب أن یُحبس سته ایام.»[۳]

انسانی که متهم به قتل می باشد ۶ روز حبس می شود.

  • ابن حمزه، حبس متهم به قتل را به مدت سه روز جایز دانسته است: «و المتهم بقتل اخولم یخل: ام انکر، او أقرّ، فإن انکر، حُبس ثلاثه ایام، فان قامت علیه بنیه، و إلا خُلّّیَ سبیله»[۴] (متهم به قتل یا انکار می کند یا اقرار. پس اگر منکر شد سه روز حبس می شود. پس اگر بینه ای علیه او اقامه نشود آزاد می گردد.)
  • علامه حلّی (رحمه الله) بعد از بیان فتوای شیخ طوسی، درکتاب مختلف الشیعه خود می گوید: «و التحقیق أن حصلت التهمه للحاکم بسببٍ، لزوم الحبس سته ایام عملاً بالروایه و تحفظاً للنفوس عن الاتلاف، و إن حصلت لغیره قلا عمل بالاصل.»[۵]
مطلب مشابه :  تاثیر مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc-دانلود پايان نامه حقوق

ایشان هم حبس متهم را به مدت ۶ روز جایز دانسته اند.

 صاحب جواهر نیز حبس متهم به قتل را پذیرفته اما تصریح به اختصاص حکم به مورد روایت کرده و می گوید: «نعم، الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دون الجراح، اقتصاراً فیما خلاف الاصل علی المتیقن من الجنر المزبور.»[۶] حبس متهم چون خلاف اصل و برائت می باشد به اعتقاد ایشان باید به قدر متقین که حبس

[۱]. مکی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)،  القواعد و الفوائد، جلد ۲،چاپ دوم،  قم، منشورات مکتبه المفید،۱۳۶۹ ص ۱۹۲

[۲]. طوسی، محمد بن الحسن، همان ،ص ۷۴۴

[۳]. طرابلسی، قاضی ابن براج، المذهب، جلد ۲، چاپ سوم،قم،انتشارات جماعه المدرسین،۱۳۷۹ ص ۵۰۳

[۴]. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، جلد ۳، چاپ اول، قم المقدسه، مکتبه النجفی، ،۱۳۶۱ص ۴۶۱

[۵]. الحلی، الحسن بن یوسف، (علامه حلی، مختلف الشیعه)، جلد اول،،چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم،۱۳۶۶،ص ۳۰۵

[۶]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد۲،چاپ چهارم، طهران، انتشارات دارالکتب الاسلامی،۱۳۷۱ ص ۲۲۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟