پايان نامه درباره نقش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

پايان نامه درباره نقش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ويژگي اساسي ذيل باشد (هوشمندی،۱۳۹۰):

  • اين معيار بايد نسبت به تغييرات در ارزش نهاده مقابل تغييرناپذير باشد (مانند سرمايه در مقابل نيروي كار)
  • معيار مورد نظر بايد كالايي باشد كه مصرف سرمايه و نيروي كار آن در طي زمان تغيير نكند و به عبارتي داراي تغييرات تكنولوژيك نباشد.

با در نظر گرفتن خصوصيات فوق، ريكاردو دو كالاي گندم و طلا را به عنوان معيار اندازه‌گيري ارزش پيشنهاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم، اسرافا[۱] (۱۹۵۱)، از طرفداران مكتب ريكاردو، با هدف تبيين مفهوم ارزش، كالاها را به دو دسته كالاهاي پايه‌اي[۲] (كالاهايي كه در تمام فرآيندهاي توليدي وارد مي‌شوند) و كالاهاي غيرپايه‌اي[۳] تقسيم‌بندي نمود و بيان كرد كه يك معيار ارزش‌گذاري استاندارد و تغييرناپذير، متشكل از تركيبي از كالاهاي پايه‌اي مي‌باشد كه نسبت‌هاي متوسط نهاده در امر توليد را نشان مي‌دهد. اين مسئله تأييد نمود كه كالا معياري غيرقابل استفاده براي اندازه‌گيري ثروت ملي يا درآمد است. نهايتاً در قرن بيستم، تغييراتي در نحوه تبيين تئوري ارزش اتفاق افتاد كه برگرفته از عقايد چندين مكتب اقتصادي بود. بر اين اساس منگر[۴] ( ۱۸۷۱)، بيان نمود كه گروه‌هاي مختلفي از خواسته‌ها و تمايلات نظير غذا، داشتن سرپناه و لباس و… وجود دارند كه مي‌توان آن‌ها را براساس اهميت و ضرورت طبقه بندي نمود كه در هر دسته، ترتيبي از خواسته‌ها و تمايلات براي افزايش هر كالا وجود دارد. منگر اشاره نمود كه افزايش مطلوبيت براي واحدهاي اضافي كالا و خدمات با افزايش متوالي اين واحدها، رو به كاهش مي‌گذارد؛ به اين ترتيب مي‌توان با جايگزين نمودن عبارت «مطلوبيت براي يك واحد اضافي»یا عبارت «مطلوبيت نهایي» به اصل اقتصادي مطلوبيت نهایي نزولي دست يافت. گزن[۵] در نظريه‌اي برگرفته از اصل فوق بيان داشت كه به منظور حداكثر نمودن مطلوبيت حاصل از يك كالا، بايد آن كالا را به مصارف مختلف اختصاص داد تا مطلوبيت‌هاي نهایي حاصل از مصارف مختلف آن كالا را ارزيابي نمود؛ زيرا مطلوبيت نهایي، پايه‌اي براي تبيين ارزش مبادله‌اي فراهم مي‌آورد و در واقع از ديدگاهي ديگر بيان مي‌كند كه ارزش‌هاي مبادله‌اي مي‌توانند بر اساس ارزش مصرفي تعريف شوند. ارزش كالاها و خدمات برپايه مطلوبيت، انعكاس دهنده تمايل به پرداخت افراد (WTP) براي بدست آوردن آن كالاها و خدمات يا به عبارتي تمايل به پذيرش (WTA) جبران از دست دادن[۶] آن‌ها مي‌باشد. ممكن است تمايل به پرداخت و تمايل به پذيرش در قالب تغييرات نهایي اندك در دسترسي به اين كالاها و خدمات يا تغييرات شديدتر نظير از دست دادن كامل آن‌ها باشند.

مطلب مشابه :  تعیین مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها-پايان نامه

به طوركلي، در حالي كه اقتصاددانان كلاسيك به دنبال يك معيار فيزيكي و كالايي استاندارد براي اندازه‌گيري ارزش مبادله‌اي بودند، نظریه‌پردازان نئوكلاسيك نياز به چنين امري را ضروري نشمردند؛ از آنجا كه فرض بر آن بود كه ارزش از طريق مطلوبيت نهایي تعيين مي‌شود، مصرف‌كنندگان نيز پول را به صورت بهينه براي مصارف خود اختصاص مي‌دادند و مطلوبيت نهایي پول براي يك فرد در تمام موارد مصرف آن يكسان بود. از اين رو پول به عنوان يك شاخص استاندارد براي اندازه‌گيري ارزش مطرح گرديد. به اين ترتيب معيارهاي اقتصادي ارزش با هدف تبيين دلايل تفاوت در ترجيحات بشري طراحي شدند، به اين معنا كه چنانچه شيء يا كالايي در قيمتي قابل دسترس باشد، آنگاه تأثيري كه وجود اين كالا يا شيء در مطلوبيت و ترجيحات فرد دارد، بيانگر تفاوت ميان مطلوبيت حاصل از آن و هزينه دسترسي به آن است (هوشمندی،۱۳۹۰). در ادامه فصل به بررسی مفهوم ارزش و نحوه محاسبه آن پرداخته خواهد شد، سپس روش ارزش گذاری مشروط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کامل قرار خواهد گرفت.

[۱] -Piero Sraffa,1951

[۲] – Basic Commodities

[۳] – Non- Basic Commodities

[۴] -Carl Menger,1871

[۵] – Gasson

[۶] – Willingness To Accept Compensation To Forgo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن
مطلب مشابه :  سنجش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط