پایان نامه ارشد درباره 
خوش‌خیم،، اولیه‌ای، خوش‌خیم، می‌آیند

پایان نامه ارشد درباره خوش‌خیم،، اولیه‌ای، خوش‌خیم، می‌آیند

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

Metastasis) به مهاجرت سلول‌های سرطانی از یک بافت به بافت دیگر، گفته می‌شود. در برخی از سلولهای توموری تعداد اندکی از خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند و سلول توموری هنوز کم و بیش شبیه سلول اولیه‌ای که از آن منشأ گرفته می‌باشد. تومورهایی که در اثر این سلولها پدید می‌آیند تومورهای خوش‌خیم نامیده می‌شود. تومورهای خوش‌خیم، گسترش

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فلاح، گشود.، امتی،، پیامی