پایان نامه ارشد درباره ملانوم، بدخیم،، سارکم، تیروئید،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

پستان، ریه، قسمت تحتانی مری، معده، روده کوچک، قولون، رکتوم، پانکراس، تخمدان، آندومتر، دهانه زهدان( درجه صفر “In situ” و درجه یک). فرج vulva، مهبل، کلیه، مثانه، پروستات، پوست، چشم، غدد بزاقی، لب ، زبان، حنجره، تیروئید، ملانوم بدخیم، سارکم های نسج نرم بدن و استخوان و مغز.
۱-۴-۲- رادیوتراپی: رادیوتراپی با اشعه یونیزه کننده خود سلول