پایان نامه ارشد درباره 
(نظیر، RNA)،، آنابولیک، دخیل

پایان نامه ارشد درباره (نظیر، RNA)،، آنابولیک، دخیل

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

سلول‌ها ایجاد می‌شود، که برخی از آنها ثانوی به رشد سریع سلول و سایر آنها احتمالاً ناشی از ناپایداری کروموزومی هستند. تغییرات ایجاد شده در این سلول‌های دارای رشد عبارتند از به حداکثر رسیدن سرعت فرآیندهای آنابولیک دخیل در رشد سلول (نظیر سنتز DNA و RNA)، توقف اعمال کاتابولیک (نظیر متابولیسم پیریمیدین ها) و انجام نگرفتن اعمال تمایز

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ۳)، خواصی، مولکولی،، نانویی