پایان نامه ارشد درباره (Infusion)، (Perfusion، Cautery)، Chemosurgery)،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

میکند.
– جلوگیری از خونریزی، انسداد، زخم شدن و درد.
– برداشتن بعضی غدد دیگر برای اثرات هورمونی آنها.
تکنیکهای جراحی خاص نیز گاهی مفید است مانند تزریق داخل حفره ها (Infusion) تزریق داخل مجاری (Perfusion ) از بین بردن بافت با دارو( Chemosurgery)، از بین بردن بافت سرطانی با سرما (Cryotherapy) ، سوزاندن ( Cautery)