پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی

پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

کمیته حقوق بشر که بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۹ آوریل ۱۹۸۷ ، عمل        می نماید پس از بحث های طولانی ، [۱] در سه قضیه مربوط به هلند در ارتباط با تأمین اجتماعی ، نظرات نهایی خود را اعلام کرده است . از طریق این سه قضیه برای نخستین بار مقرر شد که عبارت عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در عین حال در رابطه با بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز قابلیت اعمال دارند .

در دو مورد از این سه قضیه ، نقض ماده ۲۶ توسط کمیته تشخیص داده شد . در دو دعوی [۲] و [۳] طبق قوانین هلند ، زنان متأهل از برخی مزایای بیکاری که به زنان غیرمتأهل و تمام مردان صرف نظر از تأهل یا تجرد آنها تعلق می گرفت ، مرحوم می شدند . این تبعیض با اعمال این فرض حقوقی اجرا می شود که زنان متأهل نان آور خانواده شان محسوب نمی شوند . تنها در صورت ارائه مدرکی به عنوان نان آور خانوده ، زن های متأهل نیز از مزایای بیکاری برخوردار می شدند . این شرایطی بود که در مورد مردان متأهل اعمال نمی شد . کمیته ارتباط ماده ۲۶ حقوق مدنی و سیاسی را در مورد حقوق اجتماعی به شرح زیر بیان نمود :« اگر چه ماده (۲۶) مستلزم آن است که قانون ، تبعیض را منع کند ، اما به خودی خود حاوی هیچ گونه تعهدی برای دولتها در رابطه با موضوعاتی که باید قانون برای آنها وضع شود نیست ؛ لذا برای تأمین اجتماعی و برقراری آن هیچ گونه تعهدی برای تصویب قانون توسط دولت وجود ندارد . به هر حال ، زمانی که چنین قانونگذاری در پرتو اقتدار حاکمیتی دولت صورت بگیرد این قانون باید ماده ۲۶ میثاق را رعایت کند . [۴]

مطلب مشابه :  رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

تبعیض بر مبنای جنس به عنوان حوزه ای باقی مانده که در آن کاربرد ماده ۲۶ اکثریت یافت      می شود . [۵] اگر چه ممکن است فرد به گونه ای برانگیخته شود که به این نتیجه برسد که جنس – احتمالا همراه با نزاد و رنگ – به ویژه از زمینه های مورد سوء ظن برای ایجاد هر گونه تبعیض و تفکیکی [۶] برای مثال در تخصیص مزایای تأمین اجتماعی است ، لیکن احتیاط زیادی برای اعمال چنین رویکردی توصیه می شود . تمام زمینه های منع شده تبعیض که در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است از جمله در «هر وضعیت دیگر» قابل اعمال در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . در دعوی [۷] نشان داده می شود که کمیته حقوق بشر نقض ماده ۲۶ را به دلیل «ملیت» مورد شناسایی قرار داده و آن را بر حسب مقررات این معاهده «وضعیت دیگر» نامیده است . کمیته مزبور پس از رد دعوی تبعیض نژادی ، نقض ماده ۲۶ را مطابق با قانون فرانسه تشخیص داد . طبق این قانون حقوق بازنشستگی سربازان بازنشسته سنگالی ارتش فرانسه کمتر از شهروندان فرانسوی در موقعیت برابر بود . [۸]

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه عدم تبعیض ، به عنوان یک معاهده ضعیف تر از میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . برخلاف ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، یک حق مجزا بر مورد تبعیض قرار نگرفتن را تضمین نمی کند . [۹] این مقررات صرفا تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر را که به نحو دیگری مورد حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ، ممنوع می کند . بنابراین ، نقض ماده ۱۴ به تنهایی ثابت نمی شود ، بلکه دادگاه اروپایی حقوق بشر همیشه به ماده ۱۴ همراه با حق ماهوی دیگری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد . [۱۰]

مطلب مشابه :  تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر-پايان نامه ارشد

هر چند در طول سالهای متمادی ، لزوم «پیوند» با مقررات معاهده ای دیگر به رویکرد موسع تری نسبت به ماده ۱۴ توسعه یافته است . این گرایش در پرونده Gaygusua v.Austria نشان داده شده است و در آن نقض ماده ۱۴ همراه و در پیوند با حقوق مالکیت ماده یک پروتکل شماره ۱ در نظر گرفته شده است که به دلیل امتناع از کمک اجتماعی به یک کارگر مهاجر ترک بر پایه تبعیض ملیتی مبتنی گردید . [۱۱] ما باید به اختصار به مسأله عدم تبعیض بحث خود در دعوی Schuler-Zaraggen V.Switzerlan برگردیم که در سال ۱۹۹۳ در دادگاه حقوق بشر اروپایی رسیدگی و تصمیم مقتضی صورت گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد