پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی

پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

کمیته حقوق بشر که بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۹ آوریل ۱۹۸۷ ، عمل        می نماید پس از بحث های طولانی ، [۱] در سه قضیه مربوط به هلند در ارتباط با تأمین اجتماعی ، نظرات نهایی خود را اعلام کرده است . از طریق این سه قضیه برای نخستین بار مقرر شد که عبارت عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در عین حال در رابطه با بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز قابلیت اعمال دارند .

در دو مورد از این سه قضیه ، نقض ماده ۲۶ توسط کمیته تشخیص داده شد . در دو دعوی [۲] و [۳] طبق قوانین هلند ، زنان متأهل از برخی مزایای بیکاری که به زنان غیرمتأهل و تمام مردان صرف نظر از تأهل یا تجرد آنها تعلق می گرفت ، مرحوم می شدند . این تبعیض با اعمال این فرض حقوقی اجرا می شود که زنان متأهل نان آور خانواده شان محسوب نمی شوند . تنها در صورت ارائه مدرکی به عنوان نان آور خانوده ، زن های متأهل نیز از مزایای بیکاری برخوردار می شدند . این شرایطی بود که در مورد مردان متأهل اعمال نمی شد . کمیته ارتباط ماده ۲۶ حقوق مدنی و سیاسی را در مورد حقوق اجتماعی به شرح زیر بیان نمود :« اگر چه ماده (۲۶) مستلزم آن است که قانون ، تبعیض را منع کند ، اما به خودی خود حاوی هیچ گونه تعهدی برای دولتها در رابطه با موضوعاتی که باید قانون برای آنها وضع شود نیست ؛ لذا برای تأمین اجتماعی و برقراری آن هیچ گونه تعهدی برای تصویب قانون توسط دولت وجود ندارد . به هر حال ، زمانی که چنین قانونگذاری در پرتو اقتدار حاکمیتی دولت صورت بگیرد این قانون باید ماده ۲۶ میثاق را رعایت کند . [۴]

مطلب مشابه :  قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی -پايان نامه

تبعیض بر مبنای جنس به عنوان حوزه ای باقی مانده که در آن کاربرد ماده ۲۶ اکثریت یافت      می شود . [۵] اگر چه ممکن است فرد به گونه ای برانگیخته شود که به این نتیجه برسد که جنس – احتمالا همراه با نزاد و رنگ – به ویژه از زمینه های مورد سوء ظن برای ایجاد هر گونه تبعیض و تفکیکی [۶] برای مثال در تخصیص مزایای تأمین اجتماعی است ، لیکن احتیاط زیادی برای اعمال چنین رویکردی توصیه می شود . تمام زمینه های منع شده تبعیض که در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است از جمله در «هر وضعیت دیگر» قابل اعمال در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . در دعوی [۷] نشان داده می شود که کمیته حقوق بشر نقض ماده ۲۶ را به دلیل «ملیت» مورد شناسایی قرار داده و آن را بر حسب مقررات این معاهده «وضعیت دیگر» نامیده است . کمیته مزبور پس از رد دعوی تبعیض نژادی ، نقض ماده ۲۶ را مطابق با قانون فرانسه تشخیص داد . طبق این قانون حقوق بازنشستگی سربازان بازنشسته سنگالی ارتش فرانسه کمتر از شهروندان فرانسوی در موقعیت برابر بود . [۸]

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه عدم تبعیض ، به عنوان یک معاهده ضعیف تر از میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . برخلاف ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، یک حق مجزا بر مورد تبعیض قرار نگرفتن را تضمین نمی کند . [۹] این مقررات صرفا تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر را که به نحو دیگری مورد حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ، ممنوع می کند . بنابراین ، نقض ماده ۱۴ به تنهایی ثابت نمی شود ، بلکه دادگاه اروپایی حقوق بشر همیشه به ماده ۱۴ همراه با حق ماهوی دیگری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد . [۱۰]

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت

هر چند در طول سالهای متمادی ، لزوم «پیوند» با مقررات معاهده ای دیگر به رویکرد موسع تری نسبت به ماده ۱۴ توسعه یافته است . این گرایش در پرونده Gaygusua v.Austria نشان داده شده است و در آن نقض ماده ۱۴ همراه و در پیوند با حقوق مالکیت ماده یک پروتکل شماره ۱ در نظر گرفته شده است که به دلیل امتناع از کمک اجتماعی به یک کارگر مهاجر ترک بر پایه تبعیض ملیتی مبتنی گردید . [۱۱] ما باید به اختصار به مسأله عدم تبعیض بحث خود در دعوی Schuler-Zaraggen V.Switzerlan برگردیم که در سال ۱۹۹۳ در دادگاه حقوق بشر اروپایی رسیدگی و تصمیم مقتضی صورت گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد