پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، افزایش رضایت مشتریان

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

صادراتی موثر است.
برچسب زنی بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.
ارائه اقلام تبلیغاتی بر افزایش مشتریان محصولات صادراتی موثر است.
زیاد بودن مدت ماندگاری محصول بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.
به روز بودن تاریخ تولید بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

قلمروی تحقی