پایان نامه با موضوع
لازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن

پایان نامه با موضوع لازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظرش خطرناک و استرس زا است، به عمل می آورد. این تعریف که از لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) است، دارای سه ویژگی مهم است:
• بیانگر این است که مقابله مستلزم تلاش و برنامه ریزی است.
• نتیجه ی نهایی واکنش های مقابله ای را همیشه مثبت فرض نمی کند.
• مقابله را فرایندی تلقی می کند که در طول زمان اتفاق می افتد (فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۳، نقل از گوارتز و گرگوری، ۲۰۰۴؛ فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۴، نقل از کلینکه، ترجمه ی محمد خانی، ۱۳۸۶).
مقابله ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:
۱٫ مقابله ی متمرکز بر مشکل۲۳۸ (مسأله مدار)

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل)