پایان نامه با موضوع 
متغیر وابسته، رضایت مشتری، جذب مشتریان، جذب مشتری

پایان نامه با موضوع متغیر وابسته، رضایت مشتری، جذب مشتریان، جذب مشتری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

توسعه تجارت و …
– شرکت های آموزشی مرتبط با امور آموزشی صادرات و واردات .
– سایر شرکت ها و موسسات تولیدی و تجاری مشابه .
در نهایت شرکت هایی که در تلاش برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی خود بوده و همچنین قصد جذب مشتریان جدید را خواهند داشت.

تعریف واژه ها و اصطلاحات
در این تحقیق رضایت مشتری متغیر وابسته است و با توجه به

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدو قطبی