پایان نامه با واژه های کلیدی 
تعالیم اسلام، ایفای نقش

پایان نامه با واژه های کلیدی تعالیم اسلام، ایفای نقش

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

کارهای بسیار سخت یا در شرایط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشی از سختی کاربرای او جبران گردد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار هفتگی، ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای کار، اتخاذ تدابیری برای مقابله با مخاطرات کار و تسهیل کار برای کارگران با روح تعالیم اسلام سازگاری دارد و این می تواند با ایفای نقش مثبت

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره متاستاز، سلول‌ها، (۱-۶، متاستاز: