پایان نامه با واژه های کلیدی 
شهرستان زابل، نیروی کار، جمهوری اسلامی، ویژگی های اجتماعی

پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان زابل، نیروی کار، جمهوری اسلامی، ویژگی های اجتماعی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

مبتنی بر حس نوع دوستی و برای تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
اهداف پژوهش :
بررسی ویژگیهای مشاغل غیررسمی شهر زابل
اهداف اختصاصی:
الف)شناخت ویژگی های اجتماعی نیروی کار عرضه شده در شهرستان زابل .
ب) شناخت ویژگی های اقتصادی نیروی کار عرضه شده در شهرستان زابل .
ج) ارائه راهکارهایی برای سامان دهی نیروی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد وارفارین، امبریوپاتی، وقسمت، هپیوپلازی