پایان نامه با کلید واژه های 
قرآن کریم

پایان نامه با کلید واژه های قرآن کریم

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

میراث شعور و حماسه پا برهنگان زمین را برای همیشه از دل و جان شان ربود؟ در قرآن کریم از نیایش دردمندانه مردان و زنان و کودکان ستمدیده تاریخ سخن رفته است، که به روشنی گواه پیوند میان اندیشه نجات و ایمان به خداوند بوده و زوال ناپذیری آن را می نمایاند:
“ربنا اخرجنا من هذه القربه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایتوسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد