پایان نامه با کلید واژه های 
مذهب شیعه، عدل و داد

پایان نامه با کلید واژه های مذهب شیعه، عدل و داد

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

قدیمیترین مته تاریخ بشر ثابت می کند.
ولی آنچه مسلم است دراین خصوص سهم دین مقدس اسلام و مذهب شیعه بیش از سایر مذاهب و ادیان است. زیرا چنانکه به تفصیل خواهیم گفت مسلمانان خواه شیعه خواه سنی معتقدند که این نجات دهنده و مصلح بزرگ جهانی که بالاخره روزی خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد می کند، از آن پس که پر از ظلم و جوش شده

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره جوشکاری، معضلی، غیرهمجنس،