پایان نامه رایگان با موضوع توخالی، تکه‌ای، پلی‌پروپیلن، کاربرد،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

سیستم‌های مختلف در استفاده از HF-LPME (14)
شکل (۲-۳)، اصول روش میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی را نشان می‌دهد. محلول آبی نمونه درون یک ظرف کوچک پر می‌شود و تکه‌ای از یک فیبر توخالی از جنس پلی‌پروپیلن متخلخل درون نمونه قرار داده می‌شود. حجم نمونه آلی معمولاً در حد چند میلی‌لیتر و طول فیبر، بسته به نوع کاربرد، در حد چند