پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، (۳).، می‌باشد:، توخالی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

این روش صورت گرفت و با کم کردن مقدار حلال آلی استخراجی، روش‌های میکرواستخراج با حلال روی کار آمدند که در این روش‌ها حجم حلال آلی مصرفی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد (۳).
روش‌های میکرواستخراج با حلال شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره ۲(SDME)
۲- میکرواستخراج فاز مایع توسط غشای فیبر توخالی