پایان نامه رایگان با موضوع 
میکرواستخراج، (۳).، می‌باشد:، توخالی

پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، (۳).، می‌باشد:، توخالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

این روش صورت گرفت و با کم کردن مقدار حلال آلی استخراجی، روش‌های میکرواستخراج با حلال روی کار آمدند که در این روش‌ها حجم حلال آلی مصرفی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد (۳).
روش‌های میکرواستخراج با حلال شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره ۲(SDME)
۲- میکرواستخراج فاز مایع توسط غشای فیبر توخالی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایکسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد