پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، قطره‌ی، استخراجی، استاتیک،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

میکرواستخراج با حلال با استفاده از میله‌ی تفلونی
در سال ۱۹۹۷ به موازات تحقیقات jeannot و cantwell روی میکرواستخراج با قطره He (6) و Lee استخراج با قطره را در حالت استاتیک و دینامیک انجام دادند. در روش استاتیک، یک میکرولیتر از قطره‌ی استخراجی در نوک سوزن میکروسرنگ معلق شده، در تماس با محلول آبی قرار گرفته و استخراج گونه از فاز