پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، مایع-، گونه‌ها، مایع۵،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

به دو شیوه دو فازی و سه فازی قابل انجام است. در میکرواستخراج دو فازی، استخراج گونه‌ها به درون یک حلال آلی غیر قابل امتزاج با آب رخ می‌دهد. در میکرواستخراج سه فازی یا میکرواستخراج مایع- مایع- مایع۵، گونه‌ها از نمونه به درون حلال آلی و سپس با استخراج برگشتی به درون فاز آبی پذیرنده استخراج می‌شوند.
در میکرواستخراج با قطره (دو فازی